Книгите, издадени във “Фабер” през декември 2015 г.

Това са пос­лед­ни­те от пуб­ли­ку­ва­ни­те през декем­в­ри кни­ги. Оста­на­ли­те бяха пока­за­ни на фейс­бук стра­ни­ца­та на изда­тел­с­т­во­то. Ще се пос­та­ра­ем да пре­о­до­ле­ем изос­та­ва­не­то и да дава­ме пове­че и по-нав­ре­мен­на инфор­ма­ция за изда­ва­не­то. Но сами раз­би­ра­те, че отне­ма дос­та вре­ме и уси­лия, зато­ва молим за раз­би­ра­не.


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *