Как го правят финландците? Много просто: четат!

Ста­тия на Пет­ко Тодо­ров от кни­го­пи­са на в-к “СЕГА” (05–05-2018) за две­те нови “фин­лан­д­с­ки” кни­ги на Фабер.

Пове­че за тези заг­ла­вия може­те да нау­чи­те тук:

Лау­ра Лин­д­с­тед — ONEIRON
100 соци­ал­ни ино­ва­ции от Фин­лан­дия
Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *