К К К

Животът е сладък! Такъв го правят книгите, културата, забавленията… Опитайте!”

Публикации

Книги
Пуб­ли­ка­ции за инте­рес­ни кни­ги, и наши и дру­ги, всич­ки­те за вас
Култура
Съби­тия от кул­ту­ра­та, т.е. от живо­та на хора­та, кои­то се инте­ре­су­ват от нея 🙂
Забавление
Инте­рес­ни и забав­ни неща. Да раз­то­ва­рим мал­ко, не се нап­ря­гай­те тол­ко­ва…

Категории

Книги

Книгите са много важни за нас, надяваме се и за вас. Сладки и горчиви, тъжни и весели, проникновени и не дотам, те придават вкус на живота.

Култура

Културата е самият ни живот, насъщна като хляба. Нещото, което ни прави хора и ни кара да обичаме другите като нас.

Забавления

Те са като една разкошна розова и сладка торта, прекрасно допълнение към другото. Какво е животът без купон?